הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא להיכלל במאגר תמונות לשימושה של הרשות לפיתוח הגליל

02/09/2012

קול קורא להיכלל במאגר תמונות לשימושה של הרשות לפיתוח הגליל


בכוונת הרשות לפיתוח הגליל (להלן "הרשות") לערוך מאגר תמונות בתחום התיירות, התעשייה, החינוך וההתיישבות בגליל - מהן תוכל הרשות, במהלך השנה, לבחור, מעת לעת תמונות עבור: מודעות פרסום, שילוט חוצות, אתר האינטרנט, קטלוגים, חוברות בעברית ושפות נוספות, תוכן שיווקי באמצעי המדיה השונים, מיתוג דוכנים בירידים ואירועים שונים (על גבי שמשוניות או אחר).

תנאי סף להציג תמונות למאגר
1. המציע יהיה בעל רישיון עסק תקף לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968
2. הצגת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול . חשבונות ותשלום חובות מס,) התשל"ו 1976.
3. מילוי פרטים – נספח 1.
4. מילוי פרטי מס"ב – נספח 4.
5. חתימה על אישור הרשאה לשימוש בתמונות נספח 3.
6. אישור נספח 2
7. גודל התמונות על פי פירוט.


 

את הפרטים המלאים, יש להעביר לידי יהודית אייזנברג, במשרדי הרשות לפיתוח הגליל
במסירה ידנית עד לתאריך ה-23/09/2012 בשעה 14:00.
הרשות לפיתוח הגליל, פארק תעשייה בר לב.
טלפון: 04-9552426. 
 
מעבר לנוסח הקול קורא המלא: כאן.

סגור חלון