הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מכרז- שירותי ייעוץ בתחום אסטרטגית אינטרנט ומיתוג Online

5/8/2012

הרשות לפיתוח הגליל מבקשת לקבל ייעוץ בנושא ארגון חדש של המידע באתריה, על מנת ליצור אינטגרציה בין המידע הרב והמערכות השונות, להציגו באופן ידידותי למשתמש, בטכנולוגיות החדשות ביותר הקיימות, במערכות הנשמרות מעודכנות וברמה גבוהה של נגישות ושימושיות. כמו כן הרשות מעוניינת לארגן מחדש את מאגרי המידע ולייצר חיבור (אינטגרציה ) בינם לבין אתרי האינטרנט.
לצורך זה הרשות לפיתוח הגליל מעוניינת לשכור שירותיו של יועץ מומחה בתחום אסטרטגיית אינטרנט ומיתוג Online שתפקידו יהא להוביל את הרשות לאסטרטגית אינטרנט חדשה שתתאים למטרותיה של הרשות ואשר ממנה ייגזר אופן, אופי, נראות ודרך הצגת המידע באתרים ובכל הפלטפורמות האינטרנטיות הנלוות.


תנאי סף להגשת הצעה:

1. אישור על ניכוי מס במקור
2. אישור על ניהול ספרים
3. היכרות מעמיקה עם מערכות ניהול האתרים (Back Office, CMS) הפופולאריות והחדשות הקיימות בשוק
4. היכרות מעמיקה עם מערכות ניהול מידע ועם שפות התכנות

- נא לציין שמות שפות התכנות המוכרות

לקבלת מסמכי המכרז - נא לפנות יהודית 04-9552426.

את כל המסמכים + קורות חיים + הצעת מחיר יש להעביר עד לתאריך 27.8.12
למייל : Judith@galil.gov.il

סגור חלון