הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

כוונת התקשרות עם ספק יחיד

31/7/2012

כוונת התקשרות עם ספק יחיד – סאפי מקלדה, יועץ תיירות לחברה הערבית

בכוונת הרשות לפיתוח הגליל להתקשר עם סאפי מקלדה כיועץ למספר רשויות מהחברה הערבית לצורך קידום הישוב והכנתו לקראת פסטיבל "ימי ענף הזית".

בתאריכים 30.10.12 – 11.11.12 מתקיימים אירועי "ימי ענף הזית" ברחבי הגליל.
הרשות לפיתוח הגליל מובילה אירועים אלו יחד עם שותפים נוספים, ביניהם : משרד התיירות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות לפיתוח כלכלי ערבי, דרוזי וצ'רקסי, ענף הזית ,רשויות, עמותות התיירות וגופים נוספים.
לצורך הפסטיבל, הרשות תתקשר עם היועץ סאפי מקלדה, אשר יוביל את ההכנה של התיירנים במספר יישובים בחברה הערבית.
התנאים בגינם הרשות מעוניינת לבצע התקשרות זו בדרך של ספק יחיד:
א. יועץ מוכר של משרד התיירות מהמגזר הלא יהודי.
ב. תואר שני .
ג. מדריך טיולים .
ד. בעל תעודת הוראה.
ה. בעל ניסיון בהפקה וארגון אירועים בכפרים לא יהודים.

יועצים מוכרים ע"י משרד התיירות, העומדים בתנאים הרשומים מוזמנים לפנות לוועדת המכרזים עד לתאריך 14.8.12 עד השעה 10:00 בבוקר, באמצעות פנייה בדוא"ל לוועדת המכרזים לגב' יהודית אייזנברג, לכתובת הדוא"ל 
judith@galil.gov.il , או באמצעות פקס' מס' 04-9552440. יש לוודא קבלת הפקס' בטלפון 04-9552426 .


סגור חלון