הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

הודעה לציבור על פעילות "מיזם משותף" בהליך של "פטור ממכרז"

תאריך: 11.6.12

הודעה לציבור על פעילות "מיזם משותף" בהליך של "פטור ממכרז"11.6.12

הנדון: מיזם משותף להקמת מעון לבעלי צרכים מיוחדים לגילאי שישה חודשים ועד שלוש שנים.

הרשות לפיתוח הגליל מעוניינת לקדם מיזם משותף עם עיריית קריית שמונה על מנת להקים ולהפעיל מעון לבעלי צרכים מיוחדים לפעוטות. הרשות לפיתוח הגליל תשקיע כ- 1 מיליון ₪ עבור הפרויקט.

כללי – מהות הפרויקט:
א. הקמת מעון שיקומי לילדים בעלי צרכים מיוחדים שהמסגרות הנורמטיביות אינן מתאימות להן, לילדים בעלי פיגור משתנה ואוטיסטים.
ב. המעון ייתן מענה אזורי ( למספר רשויות).
ג. הגילאים – 6 חודשים ועד 3 שנים.
ד. הפעלת מעון שיפעל בפריפריה הרחוקה ויהיה ברמה נאותה.
מצב הפרויקט :
א. עלות הפרויקט בין 8 ל – 10 מיליון ₪.
ב. הפרויקט נמצא לאחר אישור תכניות ולקראת ביצוע בפועל.
ג. בידי הרשות המוניציפאלית נמצא בפועל מעל 80% מעלות הפרויקט.
ד. הביטוח הלאומי שותף לפרויקט.
ה. ביצוע הפרויקט בפועל ( כולל מכרזים לקבלנים ) יתבצע ע"י הרשות לפיתוח הגליל והרשות המוניציפלית במשותף.במידה וקיימת רשות מוניציפלית אחרת אשר עומדת בתנאים אלו, היא מוזמנת לפנות לרשות לפיתוח הגליל לא יאוחר מתאריך 3/7/2012 בשעה 14:00 בצהריים.

על המעוניינים לפנות לגב' יהודית אייזנברג בטלפון 049552426 לקבלת/ העברת הפרטים.
סגור חלון