הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת להגיש הצעות לעיצוב פנים למשרדי הרשות

28/5/2012

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת להגיש הצעות לעיצוב פנים למשרדי הרשות.

הרשות לפיתוח הגליל מעתיקה את משרדיה  - למשרדים חדשים.
הרשות מנצלת הזדמנות זו:

א. ליצירת התאמה תפעולית של המשרדים לעובדי הרשות לרווחת העובדים
ב. ליצירת עיצוב שישכיל לשדר את ערכי הרשות לעובדיה, לשותפיה ולמבקרים במשרדיה.


דרישות התפקיד:
 • בעל תואר ראשון (לפחות) בעיצוב פנים / אדריכלות
 • ניסיון מוכח בעבודה / עיצוב משרדים בסדר גודל דומה בשלוש השנים האחרונות (נדרשות המלצות)
 • המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו - 6791 היינו: אישור ניכוי מס במקור בתוקף ואישור ניהול ספרים בתוקף.
תינתן עדיפות למעצבים / משרדי עיצוב מאזור הצפון
גודל המשרד - 555 מ"ר. קומה שניה מתוך 2 קומות.
הפניה מופנית לגברים ולנשים כאחד.
רק מועמדים מתאימים יענו.

העבודה תכלול:
 • עבודה עם נציג הרשות ועובדיה לבדיקת צרכים, התאמתם לצורכי הרשות עד לתכנון מותאם ומפורט.
 • עדכון תוכניות קיימות
 • בחירה ותכנית לחומרים (ריצוף, צבע וכד')
 • הכנת תוכנית לריהוט כולל העמדה.
 • השתתפות בדיונים במשרדי הרשות / עם הקבלנים / הספקים / המפקח באתר / ביקורים במבנה לביצוע ביקורת
 • אישור גמר ביצוע בתיאום עם נציג הרשות והספיקם
ההצעה בש"ח למ"ר  _________________ כולל מע"מ.
 • ההצעה אינה כוללת עבודות יועצים / ספקים שונים - למקצועות ספציפיים (כגון חשמל ותקשורת)
 • ההצעה אינה כוללת העתקי שמש
 • ניתן להתקשר לרשות ולקבל את הפרטים על מיקום המבנה בטלפון 04-9552426  (לבקש את יהודית)
הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

את ההצעה יש להגיש עד לתאריך 11/6/2012 בשעה 14:00 באמצעות המייל לטלי עומר  talia@galil.gov.ilסגור חלון