הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

כוונת התקשרות עם ספק יחיד

1/5/2012

המשך פעילות פרוייקטור – קידום מיתוג התיירות במגזר הדרוזי והצ'רקסי.
 

בכוונת הרשות לפיתוח הגליל להתקשר עם היועץ מר חיים ברום כספק יחיד להמשך ריכוז הפעילות לקידום התיירות בכפרים הדרוזים והצ'רקסיים.

 

פרויקט מיתוג התיירות בכפרים הדרוזים והצ'רקסים מנוהל ע"י הרשות לפיתוח הגליל בשיתוף פעולה מלא עם משרד ראש הממשלה ומשרד התיירות. את הפרויקט מרכז חיים ברום אשר נבחר לתפקיד לאחר מכרז. הפרויקט ממומן בתוקף החלטת ממשלה.


להערכת הגורמים המקצועיים המלווים את הפרויקט מטעם משרדי הממשלה השותפים, הפסקת פעילותו של חיים ברום כרכז הפרויקט תפגע קשות בהצלחתו. ולכן אנו רואים חשיבות רבה בכך שהפרויקט ינוהל גם בהמשך על ידי מר ברום. מבחינת הגורמים המקצועיים, מר ברום הינו הגורם היחיד המסוגל להמשיך את הפרויקט.


מציע או יועץ, הרואה את עצמו מתאים לספק שירות זה עבור הרשות ומעוניין בכך, מוזמן לפנות לוועדת המכרזים של הרשות לפיתוח הגליל בצירוף פרטים בדבר ניסיונו ויכולותיו לביצוע ההתקשרות הנ"ל.
ניתן לפנות לוועדת המכרזים עד לתאריך 15.5.12 באמצעות פנייה בדוא"ל לוועדת המכרזים לגב' יהודית אייזנברג, לכתובת הדוא"ל judith@galil.gov.il או באמצעות פקס' מס' 04-9552440
יש לוודא קבלת הפקס' בטלפון 04-9552426 או באמצעות כתובת הדוא"ל המופיעה לעיל.
סגור חלון