הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

הרשות לפיתוח הגליל מחפשת לשכור משרדים בגליל

אפריל 2012

הרשות לפיתוח הגליל מחפשת לשכור משרדים בגליל (הגליל בהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל) בהיקף של כ- 300 מ"ר.

על ההצעות לכלול:
  • שם איש קשר / טלפון / כתובת דוא"ל
  • מיקום דמויק של הנכס
  • תיאור מצב הנכס
  • מעמד סטטוטורי של הנכס
  • שכ"ד למ"ר כולל מע"מ
  •  
  • את ההצעות יש להעביר לכתובת judith@galil.gov.il
עד לתאריך 19/5/2012 בשעה 14:00

א) הרשות שומרת לעצמה את הזכות להחליט שלא לבחור הצעה כלשהי
ב) הרשות לא מתחייבת לסיים את ההליכים ולקבוע מקום תוך תקופה מסוימת
ג) הרשות רשאית לא להתחשב כלל בהצעות שתוגשנה
ד) הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר
סגור חלון