הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

הודעה לציבור על פעילות "מיזם משותף" בהליך של "פטור ממכרז"

9/2/2012

הנדון: מיזם משותף להסברה בנושא "צרכנות נבונה" בקרב אוכלוסיית הגליל.

הרשות לפיתוח הגליל מעוניינת לקדם מיזם משותף עם המועצה הישראלית לצרכנות על מנת לקדם נושא צרכנות נבונה ברחבי הגליל לאוכלוסיות שונות.

מספר מילים על המועצה הישראלית לצרכנות:

1. המועצה הישראלית לצרכנות, פועלת מכוח חוק המועצה הישראלית לצרכנות, תשס"ח – 2008, והינה חברה ממשלתית שלא למטרות רווח, וארגון הצרכנים היציג היחיד הפועל מכוח החוק.
2. על פי סעיף מס' 1 לחוק, המועצה פועלת, באופן עצמאי, בלא תלות, לטובת הצרכן.
3. תפקידי המועצה על פי סע' 2 לחוק הם:
א. מתן שירותים וסיוע לציבור הצרכנים ולארגוני צרכנים הפועלים שלא למטרות רווח, לצורך הגנה על זכויות הצרכן וקידום ענייניו מול גופים פרטיים וציבוריים, לרבות ייעוץ בתחומי צרכנות, כלכלה ומשפט.
ב. קידום חינוך והסברה למודעות צרכנית.
ג. ייזום הצעות לחקיקה בתחום הגנת הצרכן.
ד. סיוע לצרכנים במימוש זכויותיהם מול גופים פרטיים וציבוריים.
ה. מתן חו"ד בענייני צרכנות, לרבות לבתי משפט ולגופים ציבוריים.
ו. הצטרפות לארגונים בינלאומיים של צרכנים.

4. המועצה הישראלית לצרכנות הציבה לעצמה יעד, להעמיק את החינוך וההסברה לצרכנות נבונה בקרב אוכלוסיות שונות, מילדים ועד קשישים, בקרב המגזרים השונים, ובדגש על אוכלוסיות מוחלשות.
המיזם המשותף יעמוד על סך של 200,000 ₪ כאשר המועצה לצרכנות משתתפת בסכום זהה.
במידה וקיים גוף/מוסד אחר אשר יכול לעמוד בתנאים אלו, מוזמן לפנות לרשות לפיתוח הגליל לא יאוחר מתאריך 15.2.12 .
על המעוניינים לפנות לגב' יהודית אייזנברג בטלפון 049552426 לקבלת/ העברת הפרטים.


תאריך: 31.1.12


הנדון: חוות דעת לקראת ועדת מכרזים 31.1.12 לנושא המועצה הישראלית לצרכנות

בהמשך לתכנית העבודה של הרשות לפיתוח הגליל ולאחר קבלת הנתונים על חוסר ידע בנושא צרכנות נבונה בגליל, החליטה הרשות לפתח מספר תכניות חינוך והסברה בנושא צרכנות נבונה.

הפעילות כוללת :
1. מפגשים עם קבוצות מיקוד המייצגות מגזרים שונים בגליל, דוגמת נציגי מרכזי צעירים, נציגי מחנכים מהחינוך הבלתי פורמאלי, נציגי נשים מהמגזר הערבי ועוד.
2. בדיקת הרגלים/ צרכים.
3. הכנת תכנית חינוך והסברה ממוקדת קהלים.
4. ביצוע התכנית הכוללת + מדדי הצלחה.

לאחר בדיקה, מצאנו כי המועצה הישראלית לצרכנות הפועלת מכוח חוק המועצה הישראלית לצרכנות, תשס"ח – 2008, הינה חברה ממשלתית שלא למטרות רווח, וארגון הצרכנים היציג היחיד הפועל מכוח החוק. על פי סעיף מס' 1 לחוק, המועצה פועלת, באופן עצמאי, בלא תלות, לטובת הצרכן.

כמו כן, תפקידי המועצה הינם:
א. מתן שירותים וסיוע לציבור הצרכנים ולארגוני צרכנים הפועלים שלא למטרות רווח, לצורך הגנה על זכויות הצרכן וקידום ענייניו מול גופים פרטיים וציבוריים, לרבות ייעוץ בתחומי צרכנות, כלכלה ומשפט.
ב. קידום חינוך והסברה למודעות צרכנית.
ג. ייזום הצעות לחקיקה בתחום הגנת הצרכן.
ד. סיוע לצרכנים במימוש זכויותיהם מול גופים פרטיים וציבוריים.
ה. מתן חו"ד בענייני צרכנות, לרבות לבתי משפט ולגופים ציבוריים.
ו. הצטרפות לארגונים בינלאומיים של צרכנים.

מכיוון שתכנית הרשות לפיתוח הגליל הינה לקידום החינוך והסברה למודעות צרכנית בגליל, ומכיוון שעיקר עיסוקה של המועצה הוא עיסוק בנושא צרכנות לרבות קידום חינוך והסברה למודעות צרכנית, והיא חברה ממשלתית ללא מטרות רווח והגוף היציג היחידי הפועל מתוקף חוק לנושא זה, אני מבקשת להכיר בהם כגוף היחיד היציג לנושא חינוך והסברה בנושא צריכה.

טלי עומר
מ"מ מנכ"ל
הרשות לפיתוח הגליל.
סגור חלון