הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא - יועצים

הגשה עד ל1/2/2012

בכוונת הרשות לפיתוח הגליל (להלן "הרשות") לערוך רשימות יועצים - ספקים מהן תוכל הרשות לבחור , למתן שירותים בתחומים המפורטים להלן:

• תכניות פיתוח תיירותי בערים ערביות בגליל.
• ליווי ויעוץ פרויקטים תיירותיים בערים ערביות בגליל.

דרישות מינימאליות להיכלל במאגר:

1. על המגיש להיות יועץ מוכר מטעם משרד התיירות.
2. על היועץ להיות בעל היכרות מעמיקה וניסיון בעבודה עם תיירות פנים ותיירות נכנסת. 3. המחיר לשעת יעוץ בהתאם לקביעת משרד התיירות לשכר יועץ בחממות התיירות.
4. הרשות רשאית לבחור מספר יועצים מתוך כל היועצים שפנו.
5. תחילת עבודה – בכפוף להזמנת עבודה מהרשות לפיתוח הגליל.

על הפונה להיות בעל:

1. אישור ניכוי מס במקור.
2. אישור ניהול ספרים.
3. תעודות / אישורים אחרים הרלבנטיים עפ"י כל דין.
4. הסכם יועצי חממות של הרשות לפיתוח הגליל ומשרד התיירות.

אופן ההגשה:

כל המעוניין להיכלל ברשימת המציעים יעביר קו"ח לרשות לפיתוח הגליל + טופס מס"ב אותם ניתן להשיג במשרדי הרשות לפיתוח הגליל אצל גב' יהודית / שרית בטלפון 04-9552426.

את המסמכים יש לפקסס לפקס מס' 04-9552440
עד לתאריך: 1.2.12
סגור חלון