הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא - הנגשת פעילויות תרבות ופנאי

עד 17/1/2012

פרויקטי תרבות – הנגשת אירועי תרבות ופנאי

הרשות לפיתוח הגליל (להלן – הרשות) מודיעה על השתתפותה בהנגשת פעילויות תרבות ופנאי לתלמידי בתי הספר היסודיים, כחלק מתכנית העבודה להעשרת תרבות ופנאי בגליל.

הפעילות –
הרשות לפיתוח הגליל תקצה כרטיסי כניסה לפארקי חי או גני חיות מתוך רשימה הנמצאת במשרדי הרשות לפיתוח הגליל עבור ילדי בתי ספר יסודיים (עד כיתה ו').

תנאי סף והתחייבות לצורך הגשה להשתתפות בפרויקט :
1. רשות מוניציפאלית הנמצאת במרחב הגליל עפ"י חוק הרשות לפיתוח הגליל ודירוגה הסוציו-אקונומי הוא 1-6 עפ"י נתוני הלמ"ס.
2. הכרטיסים יוקצו לתלמידי בתי הספר היסודיים בלבד.
3. הרשות המקומית ו/או בתי הספר ידאגו להסעות לאתרים.
4. הרשות המקומית תדאג למלווים לכל אוטובוס.
5. הרשות המקומית תהיה אחראית ותחתום על התחייבות לנזקים.
6. הרשות המקומית תצהיר כי בידיה אישור ההורים לנסיעת הילדים לפארקים.
7. לרשות לפיתוח הגליל אין ולא תהיה אחריות כלשהי לכל נזק. האחריות היחידה של הרשות היא לתשלום לספק איתו התקשרה.

הנחיות מנהליות להגשת בקשה:
הבקשות יוגשו לרשות, על גבי הטפסים המיועדים למטרה זו ( מצ"ב).

את הבקשות ניתן להעביר בפקס : 04-9552440 או במייל עבור sarit@galil.gov.il
עד לתאריך 17.1.12 בשעה 14:00.

סגור חלון