הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא - סוכני נסיעות

עד ל 28/2/2012

ספקים – סוכני נסיעות
 


בכוונת הרשות לפיתוח הגליל (להלן "הרשות") לערוך רשימת סוכני נסיעות - מהן תוכל הרשות , במהלך שנת 2012, לבחור, מעת לעת סוכנים למתן שירותים בתחומים המפורטים להלן:


• הזמנת טיסות לחו"ל.

• הזמנת בתי מלון בארץ ובחו"ל.
• שרותי הזמנת

דרישות מינימאליות להיכלל במאגר:

1. על המגיש להיות בעל הסמכה מטעם משרד התיירות.
2. על המגיש להיות בעל ותק של שלוש שנים לפחות בתחום .


על הפונה להיות בעל:

1. אישור ניכוי מס במקור
2. אישור ניהול ספרים
3. רשיון מטעם משרד התיירות.
4. תעודות / אישורים אחרים הרלבנטיים עפ"י כל דין.

אופן ההגשה:

כל המעוניין להיכלל ברשימת המציעים ימלא טופסי פניה אותם ניתן להשיג במשרדי הרשות לפיתוח הגליל אצל גב' יהודית / שרית בטלפון 04-9552426.את המסמכים יש לפקסס לפקס מס' 04-9552440
עד ליום ג' 28.2.2012 שעה 14:00.
סגור חלון