הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא למיזם משותף לגרעיני משפחות

הגשה עד 24 לינואר 2012

קול קורא למיזם משותף לגרעיני משפחות
לשנת 2011 - 2012
 הרשות לפיתוח הגליל (להלן - הרשות) מודיעה בזאת על הרחבת פרויקט

תוכנית לקידום גרעיני משפחות בגליל, המיועדת לעמותות הפועלות בגליל ומפעילות מערך להבאת משפחות לערי הגליל, (הגליל - על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג, 1993).

הרחבה זו מיועדת לגרעיני ההתיישבות אשר אינם משתתפים בפרויקט הפיילוט.
כללי
בשנים האחרונות אנו עדים לפריחה בתופעת קבוצות איכות של צעירים אחרי צבא ומשפחות, המתגבשים לגרעינים במטרה לבוא במשימה התיישבותית חברתית לערי פיתוח בפריפריה.
אחת הדרכים לשינוי של היישובים באזורי הגליל היא באמצעות הבאת אוכלוסייה איכותית - גרעיני התיישבות, שתגדל בהדרגה ותשפיע על תהליכים חברתיים וחינוכיים, מבנים קהילתיים, תהווה מודל חיקוי, ותביא לשינוי באיכות החיים והמשכיות היישובים בגליל.
טפסי הבקשות, קריטריונים נוספים ותנאים להשתתפות ימסרו לגופים המעוניינים במשרדי הרשות לפיתוח הגליל, על גבי הטפסים המיועדים למטרה זו.
ניתן לבקש טפסים אלו ברשות לפיתוח הגליל במייל Judith@galil.gov.il
או בטלפון: 04-9552426 אצל יהודית/שרית.
הבקשות להשתתפות בפרויקט תתקבלנה ברשות עד לתאריך 24 ינואר 2012 בשעה 14:00
בקשות שתגענה באיחור או שחסרים בהן פרטים או טפסים שלא מולאו על-פי ההנחיות יידחו על הסף.
הכתובת להגשת הבקשות:
הרשות לפיתוח הגליל ( לידי יהודית)
א.ת. בר לב
ד.נ.משגב 20156
חוזה התקשרות:
תאריך הפעלת התכניות שיזכו להשתתפות תקציבית הינו בכפוף לזמינות תקציבית.

סגור חלון