הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא  - תוכנית לעידוד התיישבות קיבוצי המחנכים, בישובים עירוניים בגליל.

5/10/2011

קול קורא
תוכנית לעידוד התיישבות קיבוצי המחנכים, בישובים עירוניים בגליל.


רקע:
בשני העשורים האחרונים מתחזקת תופעה חברתית ייחודית, המיוסדת ע"י קבוצות צעירים, רובם בוגרי תנועות נוער, אשר מתארגנים במסגרת התיישבותית-חברתית חדשה: קיבוצי המחנכים.
לקיבוצי המחנכים המצויים בעיקר בערים ובעיירות הפיתוח, מאפיינים ייחודיים, המשלבים אורח חיים שיתופי, ומעורבות ולקיחת אחריות על החברה, דרך המעשה החינוכי.
חברי קיבוצי המחנכים הללו בחרו לשפר, להשפיע ולתרום לחברה הישראלית דרך חינוך ילדים ובני הנוער ובכך לעצב את דור העתיד של החברה הישראלית. מתוך כך, רוב החברים עוסקים בפעילות חינוכית ולעיתים קרובות התנדבותית במסגרות שונות ומגוונות ופועלים בכלל המגזרים וחתכי האוכלוסייה בחברה הישראלית: יהודים, עולים חדשים, ערבים, דרוזים ועוד, משכבות סוציו-אקונומיות שונות.
כיום פרושים עשרות קיבוצי מחנכים בכל רחבי הארץ וחבריהם פועלים בקרב עשרות אלפי ילדים ובני נוער בבתי הספר, במועדונים החברתיים, במתנ"סים ביישובים וכיו"ב.

לאורך השנים צוברת פעילותם החינוכית של קיבוצי המחנכים תאוצה רבה וקיימות הצלחות בשטח בתחומים שונים ומגוונים, כגון:
1. הבאת אלפי ילדים ובני נוער למעורבות בחברה ולעשייה חברתית בקהילה, באזור הגליל.
2. סיוע לילדים ובני נוער בתחום הלימודי והוצאתם ממצב של נשירה או סיכון לנשירה.
3. הבניית מסגרות חינוכיות וחיוביות לבני נוער, מתוך כוונה לתת מענה הולם לשעות הפנאי של בני הנוער, הנגררים, לעיתים קרובות, לצריכת אלכוהול, שימוש בסמים וכיו"ב.
4. חיזוק מערך החינוך החברתי בבתי הספר.
5. חיזוק המוטיבציה בקרב בני נוער לגיוס לצה"ל ושירות לאומי.
פעילותם של קבוצים אלו יוצרת, כבר היום, אפקט משמעותי על מערכות החינוך באזורים בהם מתקיימת הפעילות.
קיבוצי המחנכים מהווים גורם משיכה לצעירים רבים נוספים, המעוניינים להצטרף לעשייה באזורי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

על מנת לפתח ולהרחיב את פעילותן והשפעתן של תנועות המחנכים, נדרשת השקעה בתחומים שונים ובהם:
סיוע בשכ"ד, הפעלת פרויקטים חינוכיים, מימון ליווי והדרכה ועוד.
השקעה בתחום הדיור לטווח הארוך, הינה רכיב חיוני וחשוב לעידוד התיישבות קבע ומאפשרת הרחבת היקף הפעולה החינוכית והעמקת השורשים של חברי קיבוצי המחנכים לאורך שנים במקום יישובם.

הרשות לפיתוח הגליל החליטה לסייע בעיבוי גרעיני התיישבות במרחב העירוני בגליל, למטרת התיישבות קבע וחיזוק הקהילות במקום.
לאור החלטה זו, ולאור פעולתם של קיבוצי המחנכים, קוראת הרשות לפיתוח הגליל, כחלק מגרעיני ההתיישבות, לקיבוצי המחנכים העונים להגדרות התוכנית, לפנות בבקשה להשתלב בה.
התוכנית תופעל במשך 3 השנים הקרובות, בהתאם לזמינות תקציבית, והיא מיועדת לקיבוצי המחנכים, במגזר העירוני.


מסמך המפרט את נהלי הגשת הבקשה ואת התבחינים לבחירת הקיבוצים, אופן ההשתתפות בפעילותם ופרטים נוספים, ניתן לקבל אצל הגב' יהודית אייזנברג במשרדי הרשות לפיתוח הגליל בטלפון 04-9552426 כן ניתן להעביר שאלות בפקס שמספרו 04-9552440 כל זאת עד יום 26.10.11

את הבקשות להיכלל בתוכנית יש להגיש בצרוף כל המסמכים הנדרשים עד יום 1.11.11 בשעה 14:00 למשרדי הרשות לפיתוח הגליל פארק תעשיה בר לב.
הפרטים המחייבים הם אלה המפורטים במסמך נהלי הגשת הבקשה.


סגור חלון