הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא - השמה בחברות בגליל

30/8/2011
הרשות לפיתוח הגליל (להלן – הרשות) והמשרד לפיתוח הנגב והגליל _(להלן – המשרד) קוראים לחברות מהגליל (הגליל – על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993) המעוניינות להציג אפשרויות השמה וגיוס עובדים במסגרת יריד התיישבות בנגב ובגליל, אשר יערך בחוה"מ סוכות,18.10.11, במתחם נמל תל-אביב (להלן – היריד), להגיש בקשה להשתתף ביריד.


ביריד ישתתפו עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות בגליל, גולן והעמקים. לנושא התעסוקה יש השפעה רבה על שיקולי המעבר של משפחות ויחידים לגליל, על כן ביריד ההתיישבות הקרוב יינתן משקל משמעותי להצגת גיוון אפשרויות התעסוקה בגליל. לצורך כך המשרד והרשות שוקלים להקים ביריד מתחם תעסוקה ובו יוכלו החברות השונות להסתייע ולהציג את הביקוש שלהן לכוח אדם ואפשרויות העסקה השונות בסניפיהן.
חברות אשר שותפות למטרת חיזוק הגליל ואשר מעוניינות לגייס עובדים בהווה ובעתיד, מוזמנות להגיש בקשתן לרשות לפיתוח הגליל עד לתאריך 15.9.2011 .את הבקשות יש לשלוח לידי יהודית איזנברג במייל : judith@galil.gov.il או בפקס: 09-9552440 .

להלן דרישות הסף לגשת בקשה להשתתפות ביריד:
א) חברה אשר מועסקים בה לכל הפחות 50 עובדים
ב) חברה אשר מעוניינת בגיוס כ"א ממגוון הדרגים אשר בארגון.
ג) הצבת נציג ממחלקת משאבי האנוש של החברה בביתן התעסוקה של היריד.
ד) הצגת מידע על פעילות החברה בעזרת נציג שיהיה נוכח במתחם התעסוקה ביריד.
• אפשר והשתתפות ביריד תהיה כרוכה בתשלום סמלי עבור רישום ליריד.
• ככל שיתקבלו מספר פניות העולה על היצע במתחם, יתבצע הליך של סינון. במסגרת הליך זה, ייבחנו, בין היתר, השיקולים הבאים: כמות העובדים בחברה, כמות העובדים שהחברה מעוניינת לגייס, איכות המשרות המוצעות ומיקום החברה (ייעשה מאמץ ליתן ייצוג לחברות מאזורים שונים – בדגש על אזורים מרוחקים).

אנא הקדימו להעביר את בקשתכם, מספר המקומות מוגבל.


סגור חלון