הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מחלקות » אירועי שחייה בגליל

אירועי שחייה בגליל

צליחת הכנרת

מתקיים בכל שנה. בסביבות חג הסוכות. כולל מסלול ארוך ומסלול קצר, וכן מקצה תחרותי

אתר הבית

סגור חלון