הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מחלקות » תרבות » קולנוע בגליל

קולנוע בגליל

אתר סרט

מציג שעות ומיקום סרטים בכל בתי הקולנוע בארץ.

אתר הבית

סינמטק

סינמטק ראש פינה.

אתר הבית

סגור חלון