הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מחלקות » תעשייה בצפון » סיוע למפעלים ולתעשייה בגליל » תיעדוף לפריפריה בפעילות מו"פ

תיעדוף לפריפריה  בתמיכה בפעילות מו"פ

 
לשכת המדען הראשי במשרד התמ"ת מפעילה תוכניות שמטרתן פיתוח התעשייה הישראלית ועידוד חדשנות טכנולוגית ותעשייתית.  מטרותיו של המדען הראשי מיושמות באמצעות תוכניות תמיכה בתחומי המו"פ, קידום שיתופי פעולה והסכמים בין-לאומיים ועידוד יזמות וחדשנות טכנולוגיות. המדען הראשי אינו מפעיל תוכניות ייעודיות לפריפריה , אך הוא מפעיל מנגנוני תיעדוף במטרה לעודד פעילות מו"פ באזורים אלו.
 קרן המו"פ מציעה תמיכה במו"פ תעשייתי תחרותי של חברות. המענק ניתן עבור הוצאות מו"פ המוכרות על-ידי המדען הראשי, בשיעור השתתפות של 20%–50%, בהתאם לקריטריונים שקבעה ועדת המחקר ועל-פי החלטותיה בנושא. מקבל המענק נדרש לתשלום תמלוגים בגינו, בשיעור של 3%–5% מן המכירות העתידיות של המוצר.
ההחלטות על חלוקת מענקי קרן המו"פ מתקבלות על-פי הקריטריונים של ועדת המחקר, ללא קשר למיקומה של החברה. עם זאת, חברות הפועלות בפריפריה זוכות לתוספת מיידית על המענק: תוספת של 10% לחברות באזור פיתוח א' ותוספת של 25% לחברות באזור קו העימות. חברות העוסקות במו"פ בתחומי התעשייה המסורתית הזוכות למענק מקבלות את שיעור ההשתתפות המקסימלי – 50%.
 
הטקסט מתוך:
מסמך של מרכז המידע והמחקר של הכנסת, "תעשיית הייטק ותעשייה מסורתית בפריפריה" , כתב: רועי גודשמידט, פברואר 2008.
סגור חלון