הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מחלקות » תעשייה בצפון » סיוע למפעלים ולתעשייה

סיוע למפעלים ולתעשייה בגליל

על הסיוע למפעלים ולתעשייה בגליל וגם בנגב מופקד המטה לפיתוח הנגב והגליל במשרד התמ"ת, הפעול בשיתוף פעולה עם המשרד לפיתוח הנגב והגליל.
לצורך קבלת מידע מפורט על אפשרויות הסיוע למפעלים ולתעשיות בגליל, מומלץ לפנות למטה לפיתוח הנגב והגליל בטלפון 02-5600315
תמריצים ממשלתיים לחברות גדולות ורב לאומיות

משרד התמ"ת מציע מגוון הטבות לעידוד עסקים באזורי עדיפות לאומית, אשר עונות כמעט על כל צורך אפשרי של העסק שלך. בין ההטבות המוצעות:
מסלולי קידום תעסוקה; תוכניות מו"פ; ליווי הקמת עסק קטן חדש; שיפור הניהול והשיווק של עסקים קטנים; הקצאת קרקעות למתקני חלוץ; סיוע בהקמת מפעל או הרחבתו; סיוע בהעסקת עובדים; מענקים והטבות מס;
הכשרה מקצועית; חממות טכנולוגיות ועוד.

קרא עוד

משקיעים בנגב ובגליל

2010

תוכנית אסטרטגית לפיתוח הנגב והגליל- משרד התמ"ת בהשיתוף עם המשרד לפיתוח הנגב והגליל,  מידע בנושא: סיוע ליצואן, מחקר ופיתוח טכנולוגי ותעשייתי,סיוע לעסקים קטנים ובינוניים,  הקצאת קרקע וסבסוד הוצאות פיתוח, הקמת מפעל, השמת עובדים חדשים

לפרסום המלא...

קרנות מענקים והלוואות

דף המרכז רשימת קרנות להקמת עסקים

לרשימת הקרנות

כלי סיוע לתעשייה בתחום מו"פ וחדשנות

פירוט כלי הסיוע והתמיכה הניתנים על ידי משרד התמ"ת למפעלי תעשייה בתחום מו"פ וחדשנות

לפרסום המלא...

תוכנית החממות ליזמות טכנולוגית

מטרת התוכנית ליצור סביבה המספקת ליזם את המקום, את המשאבים הכספיים, את ההנחיה המקצועית ואת הסיוע האדמיניסטרטיבי כדי להפוך רעיון ערטילאי למוצר ייחודי בעל יתרון בשוק הבין-לאומי, במהלך התקופה שבה הוא פועל במסגרת החממה. התוכנית מגדילה במידה ניכרת את סיכויי היזם לגייס השקעה פרטית, למצוא שותף אסטרטגי ולצאת מן החממה כעסק עצמאי.

לפרסום המלא...

תיעדוף לפריפריה  בתמיכה בפעילות מו"פ

ההחלטות על חלוקת מענקי קרן המו"פ מתקבלות על-פי הקריטריונים של ועדת המחקר, ללא קשר למיקומה של החברה. עם זאת, חברות הפועלות בפריפריה זוכות לתוספת מיידית על המענק: תוספת של 10% לחברות באזור פיתוח א’ ותוספת של 25% לחברות באזור קו העימות. חברות העוסקות במו"פ בתחומי התעשייה המסורתית הזוכות למענק מקבלות את שיעור ההשתתפות המקסימלי – 50%.

לפרסום המלא...

החוק לעידוד השקעות הון

נהלי החוק לעידוד השקעות הון. מידע מתוך אתר משרד התמ"ת

קרא עוד

מה גורם לתעשייה ישראלית לצאת מהריבוע ולחשוב גליל?

מה מביא את התעשיינים הישראלים להעתיק את מפעליהם אל הגליל, להמיר את מושבם במרכז ולשלב תעשיה בסביבה פסטורלית. אילו שיקולים נלקחים בחשבון כשמחליטים על צעד שכזה ובעיקר איך עושים זאת בלי בלי פחד משינוי?... עיתון "להיות גלילי" בדק ומצא כי יותר ויותר תעשיות ישראליות מעתיקות את מקום מושבן מאזור המרכז, ועוברות אל הגליל...אמרנו הטבות? אמרנו.. אמרנו הקלות? אמרנו...מעבר להחלטות הכלכליות במעבר לגליל מתעצבת לה תעשיה שלמה של אידיאולוגיות ואהבת ארץ...(ת)עשיה ישראלית במלוא מובן המילה...

לפרסום המלא...

סגור חלון