הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

התיישבות עירונית בגליל?? מעבירים הילוך!

בעקבות דיונים שנערכו במשרד לפיתוח הנגב והגליל וברשות לפיתוח הגליל בנושא חיזוק ההתיישבות בגליל, מתכוונת הרשות לפיתוח הגליל להרחיב את העיסוק בתחום ההתיישבות בכלל ובתחום ההתיישבות העירונית בפרט בשנת 2013.


המשרד לפיתוח הנגב והגליל באמצעות הרשות לפיתוח הגליל ומשרד השיכון והבינוי ביצעו לאחרונה שני סקרים: האחד בדק ודגם את מצאי הדירות והקרקעות במועצות האזוריות, המקומיות ובערים. אותרו ונרשמו האופציות הנמצאות בשלב בו אפשר לשווקם ונבדק פוטנציאל האכלוס העתידי שלהן.

מגמה ברורה שמסקנות המחקר העלו היא הפוטנציאל ההתיישבותי הרחב הקיים בערי הגליל ובמועצות המקומיות, לעומת המועצות האזוריות (הקיבוצים) בגליל.

בעוד שברוב הקיבוצים בצפון תהליך הצמיחה הדמוגרפית בשיאו (הרחבות נבנות ומתפתחות ושלל מסלולי קליטה מוצאים למתיישבים) והאופציות להתרחבות היישובים הולכת ומצטמצמות, בערים נמצאה כמות גדולה של אפשרויות התיישבות.

במחקר אותרו (בערים ובמועצות המקומיות) מגרשים ומבנים ישנים רבים בהם ניתן לבנות ולאכלס מתיישבים שצפויים להגיע לגליל במהלך השנתיים הקרובות. המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל בהובלת עו"ד שמי כהן מנכ"ל הרשות, מתכוונת ליזום מהלך בו יושמו רכזי צמיחה דמוגרפית בערים, תפקיד הכרחי על מנת להגשים את החזון ולחזק את ההתיישבות העירונית בגליל.

בנוסף, תחום גרעיני ההתיישבות העירוניים נחקר ונבדק לעומק. נבדקו תהליכי צמיחה של הגרעינים הפועלים בערי הגליל ונמדדו מספר פרמטרים: אופי פעילותם, השפעתם בנושא ההתיישבות והחינוך, תהליך הליווי והתמיכה של משרדי הממשלה בכל מקום ומקום בו הם פועלים, המסקנה החד משמעית היא :

נכון לרשויות המדינה לעסוק בהגדלת התמיכה וחיזוק של הגרעינים אשר מהווים מנוף פיתוחי איכותי לעניין ההתיישבות בגליל. המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל לקחו על עצמם למטרה למפות, לבחון ולבסוף להגדיל את מספר הגרעינים הפועלים בגליל.
חשוב לציין, התיישבות עירונית היא תהליך אקולוגי, סביבתי וערכי אשר מדינת ישראל מעודדת רבות באמצאות מענקים, הטבות ועוד.

רכז התיישבות וחינוך חדש ברשות לפיתוח הגליל:

כחלק מיישום הפרויקטים שצוינו בכתבה מינתה הרשות לפיתוח הגליל רכז חדש לתחום ההתיישבות והחינוך. חיים שולמן – תושב מלכיה שבגליל העליון, אב לארבעה, עובד סוציאלי בהכשרתו, יהיה מעתה הכתובת ברשות בנושאים אלו. מאחלים לו בהצלחה בתפקיד החדש.
סגור חלון