הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מחלקות » דרושים בצפון - תעסוקה » קרנות, מענקים והלוואות

קרנות, מענקים והלוואות

קרן גליל מערבי

לעסקים באזור הגליל המערבי - לכל שימוש עסקי, עדיפות לתרומה משמעותית לאזור או לשיקום עסקים שנפגעו במלחמה.

קישור לדף

קרנות קורת

הלוואות לעסקים קטנים ובינונים.

לאתר הבית

קרן הלוואות למגזר הערבי-ישראלי.

שתיל -קרן הלוואות למגזר הערבי ולפרויקטים ערבים-ישראלים .

לאתר הבית

הקרן לעולה העצמאי

קרן להלוואות לעולים יזמים המעונינים לפתוח או לקדם עסק של המשרד לקליטת העלייה.

קישור לדף

סגור חלון