הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
המשרד לפיתוח הנגב והגליל

המשרד לפיתוח  הפריפריה, הנגב והגליל


המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בראשות השר אריה דרעי, הוקם במקור כ-"משרד לפיתוח הנגב והגליל" בינואר 2005 מכוח החלטת ממשלת ישראל, במטרה לקדם ולפתח את הנגב והגליל ולהציבם בראש סדרי העדיפויות של מדינת ישראל. בעצם הקמתו לראשונה של משרד זה, התחייבה ממשלת ישראל להביא את הנגב והגליל לידי צמיחה ושגשוש תוך ניצול מרחב האפשרויות הקיים בהם, שהרי כבר ברור: עתידה של מדינת ישראל טמון בפיתוחם של חבלי ארץ אלה. באוקטובר 2015, הורחבו סמכויות המשרד ושונה שמו ל-"משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל".

מטרת המשרד המחודש, שצמח משמעותית עם החלטת הממשלה להרחיבו, הינה להעניק סיוע נקודתי לא רק ליישובים בנגב ובגליל - כפי שעשה מאז היווסדו - אלא גם ליישובים הנמצאים תחת ההגדרה של פריפריה חברתית, ושכונות אשר הוכרו על ידי ממשלת ישראל במסגרת "שיקום שכונות" על פי החלטת ממשלה בשנת 1977, מתוך מטרה לחזק את החוסן החברתי בפריפריה החברתית, להגדיל את הצמיחה הכלכלית, להביא לצמצום בפערי ההזדמנויות בפריפריה החברתית ולשפר את איכות החיים ביישובים אלו. המשרד, בתיאום עם משרדי הממשלה השונים, פועל בתחום החינוך הבלתי פורמלי, בתחום הדיור והפיתוח העירוני, בתחום התעסוקה, איכות חיים, תרבות הפנאי והתחום החברתית קהילתי.

בשנים האחרונות החל המשרד בבניית תשתית יציבה לטיפול בתחומי התעסוקה והתעשייה, דיור והתיישבות, חינוך וחברה בנגב ובגליל תוך ביצוע פרויקטים מחוללי מפנה. יעדי המשרד בתחום פיתוח הנגב והגליל הינם: יישומה של התוכנית האסטרטגית לפיתוח הנגב והתוכנית האסטרטגית לפיתוח הצפון; גיבוש ויישום תוכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הגליל בד בבד עם יישום התוכנית לחיזוק הצפון כפי שהתקבלה בממשלה לאחר הלחימה בצפון בשנת 2006 בעלות של 4 מיליארד ₪; רתימת העולם היהודי להתגייס לטובת פרויקטים אסטרטגיים בנגב ובגליל; עידוד יזמים ומשקיעים להעתיק את פעילותם הכלכלית לנגב ולגליל תוך ליווי וסיוע צמוד של המשרד וקידום פרויקטים מחוללי מפנה בתחומי תעסוקה, התיישבות, חינוך, תעשייה, תיירות, חברה, תרבות, תשתיות וטיפול בצרכי המגזר הלא-יהודי.

הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל משמשות כזרוע המבצעת של המשרד ומיישמות את מדיניות המשרד בפועל. בנוסף, ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל בראשות השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, משמשת ככלי חשוב בקבלת החלטות רוחביות והעברת תקציבים לפעולות פיתוח בנגב ובגליל תוך תיאום מול משרדי הממשלה וגופים חוץ-ממשלתיים.

מתחילת חודש מרץ 2015 עומד בראש המשרד השר אריה מכלוף דרעי. מנכ"ל המשרד הוא מר אריאל משעל.

לאתר הבית - המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
סגור חלון