הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

דו"חות פעילות

דוח חופש המידע 2012

דוח חופש המידע 2012

לפרסום המלא...

סיכום פעילות 2012 + תקציב 2013

סיכום פעילות 2012 + תקציב 2013

לפרסום המלא...

משוב לקוחות הרשות לפיתוח הגליל 2012

יולי 2013

הרשות לפיתוח הגליל נוהגת מזה שלוש שנים להעביר משוב שביעות רצון בקרב לקוחותיה לצורך הפקת לקחים והתייעלות.
כ"לקוחות" מוגדרים כל מי שפועלים לפיתוח הגליל במסגרת גוף מאוגד, בין אם הם משתייכים לגופים החברים במועצת הרשות לפיתוח הגליל ובין אם הם משתייכים לגופים אחרים הפועלים למען פיתוח הגליל.
רשימת הלקוחות הוגדרה על ידי עובדי הרשות, על סמך האנשים והגופים עמם הם נמצאים בקשר לאורך הפעילות השנתית.
הדו"ח מציג את סיכומי המשובים שהתקבלו לפעילות הרשות מול לקוחותיה בשנת 2012

לדוח המשוב

תוכנית חציון ב 2012

אוגוסט 2012

תכנית הרשות לפיתוח הגליל למחצית השניה של שנת 2012

לפרסום המלא...

מתווים אסטרטגיה

3/1/2013

הרשות לפיתוח הגליל קיימה לאחרונה מספר ימי עיון אסטרטגיים, שמטרתם שיתוף קהל בחשיבה אסטרטגית, לקראת הכנת תכנית העבודה של הרשות לפיתוח הגליל לשנים הקרובות. ימי העיון התקיימו בנושאים מרכזיים המעסיקים את הגליל: תעשייה, תעסוקה ויזמות, תיירות והתיישבות.

לפרסום המלא...

בשנת 2010 השקיע המשרד לפיתוח נגב גליל  111 מיליון שקלים לחיזוק הגליל

בתחומי ההתיישבות, החינוך, התעסוקה, התיירות והתרבות. תקציב הרשות לשנת 2011 - 30 מיליון ש"ח.

 

לפרסום המלא...

דו"ח פעילות 2007-2008

הרשות לפיתוח הגליל הפיקה סרטון המסכם את הפעילות שנערכה על ידה בשנים 2007-2008.

לפרסום המלא...

דו"חות פעילות 2005-2006

סיכום פעילות הרשות לשנת 2005-2006

לפרסום המלא...

דו"ח פעילות הרשות לפיתוח הגליל 2004

דו"ח מפורט על פעילות ה"רשות לפיתוח הגליל" בשנת 2004, שהוכן לפי בקשתו של יו"ר הרשות מר סמי בר-לב ע"י מ"מ מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל מר בני שריג. 

לפרסום המלא...

סגור חלון