הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » ארכיון והחלטות » קולות קוראים- ארכיון » קול קורא לשיפוץ ובינוי מבני ומוסדות ציבו

קול קורא לשיפוץ ובינוי מבני ומוסדות ציבור לשנת 2015

14.05.15

סגור חלון