הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

חדשות

17.7.2017

מכרז פומבי מס’ 17/2017 ליועץ לתחום כלכלה, תשתיות, תשתיות אנרגיה ותיירות


מכרז פומבי מס’ 17/2017 ליועץ לתחום כלכלה, תשתיות, תשתיות אנרגיה ותיירות בתכנית האסטרטגית לפיתוח הצפון. לצפייה במכרז והורדה – לחץ על הכותרת

17.7.2017

תשובות לשאלות הבהרה למכרז 13/17 מתן שירותי אבטחה ורפואה


הרשות לפיתוח הגליל (להלן – הרשות) מתכבדת להעביר לעיונכם שאלות הבהרה ותשובות הרשות לשאלות אלה, כפי שהופנו אליה עד ליום 11/7/17 בשעה 12:00.

הרשות לפיתוח הגליל מאריכה על הארכת  מועד ההגשה ביום אחד בלבד עד ליום ה19/7/2017 בשעה 12:00. לפרטים – לחץ על הכותרת

11.7.2017

מכרז פומבי מס’ 14/2017 לקבלת שירותי כוח אדם למשימות מזדמנות וזמניות

הרשות לפיתוח הגליל (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת הצעות לקבלת שירותי כוח אדם למשימות מזדמנות וזמניות על מנת לרכז ולהסדיר את מערך כוח האדם להעסקת עובדים ברשות על בסיס מזדמן לפי דרישת הרשות תחת מציע או מציעים שיספקו את כוח האדם הנדרש. לפרטים  - לחץ  על הכותרת

11.07.2017

נספח ד’ – הסכם התקשרות למכרז פומבי מס’ 14/2017

להורדת ההסכם – לחץ על הכותרת

5.7.2017

מכרז  13/17 למתן שירותי אבטחה ורפואה  ברשות לפיתוח הגליל

הרשות לפיתוח הגליל (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת הצעות לקבלת שירותי אבטחה ו/או ליווי רפואי במסגרת תכניות ו/או טיולים ו/או מסעות המבוצעים על ידי הרשות לפיתוח הגליל.
לעיון והורדת המכרז – לחץ על הכותרת

29.6.17

מיזם משותף - "מעטף" תרבות ופולקלור

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם עמותת "מעטף", על דרך של פטור ממכרז, בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (התקשרות לביצוע מיזם משותף). עמותת "מעטף" עוסקת בנושא תרבות ומחול באזור הגליל ; העמותה שוכנת בעמקא. –

לפרטים לחץ על הכותרת

29.6.2017

מיזם משותף - "בוחרים גליל"

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם הסוכנות היהודית – "בוחרים גליל", על דרך של פטור ממכרז, בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (התקשרות לביצוע מיזם משותף).

התכנית "בוחרים מחר – בוחרים גליל" הינה תכנית המיועדת לתלמידי רפואה מן הפקולטה לרפואה בצפת בלבד. – לפרטים לחץ על הכותרת

29.6.2017

פטור ממכרז על בסיס ספק יחיד - ענני תקשורת

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם "ענני תקשורת בע"מ", להפעלת המוצר TEAMGO. לפרטים – לחץ על הכותרת

מכרז פומבי מס’  10/17

להקמה, תפעול ותחזוקה של מערכת רכש ממוחשבת ולהקמה, תפעול ותחזוקה של אתר אינטרנט תומך מערכת (פורטל עסקים אינטרנטי) עבור הרשות לפיתוח הגליל

16.2.2017

התכנית לחיזוק הצפון - החלטת ממשלה 2262

להל"ן נוסח החלטת הממשלה 2262 מיום 8.1.2017 לחיזוק הגליל והצפון
לצפייה לחץ על הכותרת

13.5.17

מכרז פומבי 8/17 למתן שירותי ייעוץ, ארגון וקידום מערך התיירות בחברה הלא יהודית בגליל

הרשות לפיתוח הגליל (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ, ארגון וקידום מערך התיירות בחברה הלא יהודית בגליל.

12.07.2017

מכרז פומבי מס’ 15/2017 למתן שירותי ייעוץ בתחום הבריאות

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת להציע הצעה למתן שירותי ייעוץ בתחומי הבריאות, בכפוף להחלטת הממשלה בתוכנית האסטרטגית לפיתוח הצפון. לפרטים נוספים והורדת המכרז – לחץ על הכותרת

img

לכתבה המלאה...

  • מסע בגליל- לגלות את עצמנו בגליל! img

    המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, הרשות לפיתוח הגליל וארגון יוזמת אורות מזמינים אתכם להצטרף לחוויה בלתי נשכחת ולעשרות אלפי התלמידים שכבר ביצעו את המסע !!

    פרטים נוספים

  • סטודנטים בונים עתיד 2017 img

    החלה ההרשמה למלגת סטודנטים בונים עתיד בגליל

    פרטים נוספים

גלריית סרטונים

לסרטונים נוספים img

גלריית תמונות

לתמונות נוספות
סגור חלון