הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

חדשות

הרשות לפיתוח הגליל מחפשת ראש/ת תחום תיירות ותרבות

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה מועמדים להתמודד על משרת ראש/ת תחום תיירות ותרבות.
לפרטים נוספים הקליקו>>>

תשובות הבהרה למכרז 3/18 גופי תאורה

פורסמו תשובות הבהרה למכרז 3/18 גופי תאורה במסגרת פרויקט "מאירים את הגליל".

לצפייה היכנסו ללשונית מכרזים>>

מכרז מס’ 4/18 להפעלת חוגים ברחבי הגליל

פורסמו תשובות לשאלות הבהרה במסגרת מכרז 4/18 .

לצפייה היכנסו ללשונית מכרזים> תשובות הבהרה.

5.9.18

מכרז לאיתור מרכז.ת מידע- מיועד לבעלי צרכים מיוחדים

למרכז המידע והמחקר ברשות לפיתוח הגליל דרוש.ה רכז.ת מידע- מיועד לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים.

להורדת המכרז יש להיכנס ללשונית מכרזים.

13.9.18

מכרז 3/18 לאספקה והתקנת גופי תאורה

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות לקבלת הצעות לאספקה והתקנה של גופי תאורה בטכנולוגית LED בפרויקט מאירים את הגליל באמת המים עכו ומגדל המים במגדל העמק.

פרטים בלשונית מכרזים.

5.9.18

מכרז למפעיל תכנית ללימוד והדרכת חוגים ברשויות המקומיות בגליל

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות לבחירת למפעיל תכנית ללימוד והדרכת חוגים ברשויות המקומיות בגליל.
פרטים בלשונית מכרזים.

27.8.18

קול קורא אזורי תעשיה ותיקים

הרשות לפיתוח הגליל (להלן: הרשות) מודיעה על רצונה  לסייע במימון פיתוח ושדרוג אזורי תעשייה ותיקים בגליל כאמצעי לשימור מפעלים קיימים, משיכת מפעלים חדשים, שימור עובדים, יצירת מקומות עבודה חדשים, ברשויות המוניציפאליות החברות במועצת הרשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג, 1993. ההצעות והטפסים המצורפים להן, יוגשו בשפה העברית, ב-1 עותקים, עד ליום17/09/18 בשעה 30:11, במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה עליה יירשם "קול קורא פיתוח ושדרוג אזורי תעשייה ותיקים".

1.8.18

תמיכה באירועי תרבות וספורט גדולים עבור המגזר הדרוזי והצ’רקסי בגליל

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה על רצונה  לסייע במימון אירועי תרבות וספורט גדולים עבור המגזר הדרוזי והצ’רקסי כחלק מיישום החלטת הממשלה 959 מיום ה-10/1/2016.
ההצעות והטפסים המצורפים להן, יוגשו בשפה העברית, ב- 1 עותקים
ובנוסף באמצעי דיגיטלי, עד ליום 06/09/18 בשעה 30 : 11 , במעטפה סגורה עליה
יירשם תמיכה באירועי תרבות וספורט גדולים עבור המגזר הדרוזי והצ’רקסי
בגליל.
ההצעות יוגשו ידנית בלבד לרשות לפיתוח הגליל, לידי יהודית אייזנברג,
פארק בר לב (בין עכו לכרמיאל מול בית ידיעות אחרונות)

תוקן מדד הבסיס במכרז 1/18 לשדרוג אתר אינטרנט

תוקן מדד בסיס מאי 2018 שפורסם ביום 15.6.18
להורדה והגשה למכרז היכנסו ללשונית ’מכרזים פומביים’

מכרז מבקר/ת פנים,  מכרז מס 2/2018     

הרשות לפיתוח הגליל, מזמינה בזאת מועמדים להגיש מועמדות למבקר/ת פנים.
לפרטים ושאלות אפשר להפנות ראובן לוזון במייל reuven2000@gmail.com עד לתאריך 22.7.18
את ההצעות יש להגיש במשרדי הרשות לפיתוח הגליל, לא יאוחר מיום ראשון, 12 לאוגוסט 2018 בשעה 12:00.
פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תענינה.
לנוסח המכרז המלא יש להכנס לקישור

8/7/18

קול קורא לקידום מוסיקאים בגליל כיוצרים עצמאיים- 2018 .

יוצרים מוזיקה מקורית? גרים בגליל?
מוזמנים לקחת חלק בתכנית "יוצרים מוסיקה גלילית".
הרשות לפיתוח הגליל ( להלן – הרשות) רואה חשיבות רבה בקידום וחיזוק היצירה והיוצרים המקומיים המתגוררים בגליל ( ע"פ חוק הגליל, התשנ"ג- 1993), תוך מינוף וטיפוח התרבות, יצירת  מרחב תרבותי עשיר הנותן מענה לאוכלוסייה רחבה, קירובם של התושבים ליוצרים וליצירה המקומית ומיתוגו של הגליל כאזור צורך ויוצר תרבות ואומנות. אלה בנוסף לסברה כי הגליל מהווה כר פורה ליצירתיות בתחום המוסיקה הן ברמה הלאומית והן ברמה הבינלאומית.
הרשות חברה לארגון אמני ישראל ( להלן – אמ"י) מתוך מטרה לאתר ולעודד יוצרים חדשים בתחום המוסיקה. להצמיחם ולתת ביטוי לרוח החשיבה והיצירה שלהם. 
יוצרים אשר יהיו חלק מהתכנית יקבלו ליווי אמנותי וכלים מקצועיים הרלוונטיים לתחום וכן הזדמנות לקבלת חשיפה בימתית ותקשורתית.
הגשת המועמדות לתכנית הינה עד ליום ב’ 30.7.18  בשעה 15:00.
לפרטים המלאים ולהרשמה יש להכנס לקישור.

05/07/18

קול קורא הקמת ושיפוץ מבני ומוסדות ציבור ספורט  לשנת  2018

"הרשות לפיתוח הגליל )להלן – "הרשות"( מודיעה על כוונתה לסייע בתקצוב שיפוץ והשלמת מבני ציבור,מוסדות ציבור ופארקים ברשויות המוניציפאליות הלא יהודיות, שאינן נכללות בהחלטות ממשלה לחיזוק אוכלוסייה לא יהודית בגליל , החברות במועצת הרשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח  הגליל,.
ההצעות והטפסים המצורפים להן, יוגשו בשפה העברית, ב 1- עותקים ,עד ליום 25.7.18 בשעה 12:00 במעטפה סגורה עליה יירשם " קול קורא שיפוץ ומבני מוסדות ציבור ספורט בכפרים הלא יהודים ברשות לפיתוח הגליל".
ההצעות יוגשו ידנית בלבד לרשות לפיתוח הגליל, לידי יהודית אייזנברג,  אזור תעשייה בר לב, בקשות שתגענה ללא מלוא הפרטים והנספחים עשויות להיפסל.
לנוסח המלא של קול הקורא יש להיכנס לקישור

03/07/18

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם עמותת עזר מציון, על דרך של פטור
ממכרז, בהתאם לתקנה 3 / 30 ( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993) התקשרות לביצוע מיזם
משותף.
ההתקשרות הנ"ל בין הרשות לבין עמותת עזר מציון, הינה לצורך קיום מיזם משותף "נופשונים
למשפחות חולי סרטן", במסגרתו יוזמנו למחנה הנופש השנתי לילדים החולים בסרטן, בני
המשפחה כולה, ולא רק החולה עצמו. הפרויקט יבוצע על ידי הרשות ועל ידי עזר מציון במשך 4 מחזורי נופש במהלך החודשים יולי-אוגוסט 2018.
אדם שיש לו שאלות או השגות בקשר להודעה זו, רשאי להפנותן למשרדי הרשות לפיתוח הגליל
תוך 14 ימי עבודה החל מיום פרסום הודעה זו באמצעות דוא"ל yossi@galil.gov.il

2.7.18

עדכון מסמכי מכרז שדרוג אתר אינטרנט

לתשומת לבכם עודכן נספח 9, עמ’ 52 במסמכי המכרז.
להורדה היכנסו ללשונית מכרזים > מכרזים פומביים > מכרז 1/18 לשדרוג אתר אינטרנט

1/7/18

תיקון לקול קורא – קול קורא להשתתפות בתכנית קליטה לרופאים עולים חדשים המשתלבים במערכת הרפואה ומתיישבים בגליל

קול קורא להשתתפות בתכנית קליטה לרופאים עולים חדשים המשתלבים במערכת הרפואה ומתיישבים בגליל
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל מסבים את תשומת ליבכם לתיקון הקול קורא להשתתפות בתכנית קליטה לרופאים עולים חדשים המשתלבים במערכת הרפואה ומתיישבים בגליל.
עיקר השינוי הוא  בהגדרתו של "רופא עולה", באשר לחלק בהגדרה המתייחס למועד עלייתו וכעת קיימות שתי חלופות: רופא עולה אשר קיבל מעמד עולה\זכאי מיום 1.11.2017 ועד ליום 31.12.2018 או לחילופין קיבל מעמד עולה/זכאי וטרם חלפו 2 שנים מתאריך הענקת המעמד או הזכאות כעולה ועד מועד הגשת הבקשה. (ההדגשה הינה התיקון והתוספת להגדרה)
לכלל התיקונים ולנוסח המפורט בשפות עברית, אנגלית וצרפתית
www.galil.gov.il

APPEL À LA PARTICIPATION AU PROJET D’INTÉGRATION DES MÉDECINS NOUVEAUX IMMIGRANTS

APPEL À LA PARTICIPATION AU PROJET D’INTÉGRATION DES MÉDECINS NOUVEAUX IMMIGRANTS QUI INTÈGRENT LE SYSTEME MÉDICAL ET VIENNENT HABITER EN GALILÉE

4.3.2018

Application to join a Program for New Immigrant Physicians

The Ministry for the Development of the Negev and the Galilee, and the Galilee Development Authority have decided to build another program to encourage immigrant physicians to join the health system in the Galilee, and to settle in the Galilee. The objective is to narrow the existing gaps in the health service, between the Galilee and the center of Israel, and to increase the number of physicians that live and work in the Galilee healthcare institutions.
Click the title for more details

28.6.18

תשובות לשאלות הבהרה מכרז 1/18 שדרוג אתר

תשובות הרשות לפיתוח הגליל לשאלות הבהרה שעלו במסגרת מכרז 1/18- מצורפות
לפתיחת הקובץ לחצו על הכותרת.

22.6.18

הרשות לפיתוח הגליל משדרגת את אתר האינטרנט

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי שדרוג אתר אינטרנט ותחזוקתו. אתר הרשות יהווה חלון ראווה לפעילות בגליל.
לפרטים נוספים- לחצו על הכותרת

28.5.18

קול קורא חיזוק ופיתוח תחום הקולנוע בגליל 2018 - הארכה

הרשות לפיתוח הגליל (להלן: הרשות) מודיעה על רצונה  לסייע במימון שיפוץ, הצטיידות והפעלת בתי קולנוע בגליל, על מנת לקדם את הקולנוע בקרב הרשויות בגליל, ברשויות המוניציפאליות החברות במועצת הרשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג, 1993.
את הנוסח המלא של הקול הקורא ניתן למצוא באתר הרשות לפיתוח הגליל.
מועד אחרון להגשת הקול הקורא הינו - יום  חמישי 28.6.18 , בשעה 12:00.

יוזמים תרבות בגליל- קול קורא- 2018 - עדכון מועד אחרון להגשה 1.6.18

יזם בתחום התרבות ?
יש לך מיזם אשר יכול לחולל שינוי תרבותי – חברתי?
אנו מזמינים אותך לקחת חלק בפרויקט "יוזמים תרבות בגליל" ולהוביל את המיזם שלך קדימה.
עלות התכנית הינה 500 ₪ למשתתף.
ניתן להגיש מועמדות לתכנית עד תאריך  1.6.18 בשעה 12:00
למידע מלא על התכנית, אופן הגשת מועמדות ותנאי סף לקבלה היכנסו לקישור באתר הרשות לפיתוח הגליל

17.5.18

הודעה על התקשרות עם ספק יחיד – "יוצרים מוסיקה גלילית".

הרשות לפיתוח הגליל ( להלן – הרשות) רואה חשיבות רבה בקידום וחיזוק היצירה והיוצרים המקומיים המתגוררים בגליל ( ע"פ חוק הגליל, התשנ"ג- 1993), הרשות חברה לארגון אמני ישראל ( להלן – אמ"י) מתוך מטרה לאתר ולעודד יוצרים חדשים בתחום המוסיקה, להצמיחם ולתת ביטוי לרוח החשיבה והיצירה שלהם. 
גופים אשר מתנגדים להתקשרות בתנאים הנ"ל ורואים עצמם מסוגלים לתת את השרות הנדרש מוזמנים לפנות לוועדת המכרזים עד לתאריך 6.6.18 בשעה 12:00 בבוקר, באמצעות פנייה בדוא"ל לגב’ שירה רוכברג ראש תחום תיירות ותרבות ברשות לפיתוח הגליל לכתובת: shira@galil.gov.il  או באמצעות פקס:04-9552440, יש לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04-9552426 שלוחה 0.
לפרטי ההתקשרות המלאים יש להכנס לקישור באתר הרשות.

במערכת המסחר החדשה "ביז בגליל" - הזדמנויות עסקיות בגליל

קול קורא להשתלבות עסקים קטנים ובינוניים בגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל מודעים בזאת על השקת  תכנית "ביז בגליל" – זירת מסחר ממוחשבת המקשרת בין קניינים ואנשי רכש במפעלים ובארגונים בגליל לבין ספקים בתחומים מגוונים בגליל.
התכנית מונגשת ע"י הרשות לפיתוח הגליל כמענה לצורך פיתוח הכלכלה המקומית בגליל תוך יצירת חיבורים חדשים בין מפעלים, ארגונים ומוסדות עוגן גדולים ובינוניים לבין ספקים קטנים ובינוניים אשר ביכולתם לספק שירותים איכותיים ותחרותיים לארגונים אלה.
הרשות לפיתוח הגליל רואה בעסקים הקטנים והבינוניים פוטנציאל צמיחה חברתי כלכלי, ואנו רואים במיזם זה כלי מרכזי שביכולתו לסייע לפיתוחו של הגליל בהתאם למטרותיה של הרשות המופיעים בחוק הרשות לפיתוח הגליל התשנ"ג – 1993.

8/1/18

קול קורא להשתלבות עסקים קטנים ובינוניים בגליל במערכת המסחר החדשה "ביז בגליל" - הזדמנויות עסקיות בגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל מודעים בזאת על השקת  תכנית "ביז בגליל" – זירת מסחר ממוחשבת המקשרת בין קניינים ואנשי רכש במפעלים ובארגונים בגליל לבין ספקים בתחומים מגוונים בגליל.

31/1/2017

קול קורא לקידום אירועי תרבות, תיירות, אמנות וספורט לשנת 2018 .

מבחנים לחלוקת תקציב השתתפות הרשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות
לפיתוח הגליל, התשנ"ג - 1993.
א.הבקשות המלאות להשתתפות, על צרופותיהן ונספחיהן, יוגשו באופן ידני לרשות.
ב.מועדי ההגשה הינם לפי שם הרשות המקומית (ללא התואר של מ. מקומית/ מ. אזורית/עירייה). על גבי הטפסים המיועדים למטרה זו, המצורפים להלן.
* אותיות א עד מ ההגשה  ביום 29.1.18 בין השעות 9:30-13:30 .
* אותיות נ עד ת – ההגשה ביום 30.1.2018 בין השעות 9:30-13:30 .
ג.שאלות בנוגע לקול הקורא יש להפנות בכתב בלבד בצירוף פרטי הפונה בפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף ט’ להלן לא יאוחר מיום 14.1.18 בשעה 12:00. שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו.
ד.השאלות והתשובות יפורסמו במרוכז באתר הרשות לא יאוחר מיום 17.1.18
ה.כל בקשה תוגש בעותק מקורי אחד ובסריקה באמצעי דיגיטלי. על מבקש ההשתתפות לשמור עותק נוסף אצלו במידה ויידרש להמציאו לרשות או למשרד.
שימו לב , את טופס הבקשה יש למלא גם בגיליון האקסל האלקטרוני עפ"י ההנחיות בקול הקורא.

22.1.2018

מכרז כ"א 5/18 לאיתור ראש תחום קהילה וחברה לא יהודית

הרשות לפיתוח הגליל  מודיעה על גיוס ראש תחום קהילה וחברה לא יהודית - לפרטים לחץ על הכותרת.

24.1.2018

מיזם משותף "הכשרה בקהילה" ברחבי הגליל

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת על קיום מיזם משותף עם גרעין אומץ לחיזוק והעצמה של האוכלוסיות המוחלשות בגליל, לפרטים הקש על הכותרת

24.1.2018

מיזם משותף עם ישיבת ההסדר בעכו - "מנהיגות בקהילה"

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת על קיום מיזם משותף לצורך פיתוח מנהיגים בקהילה, לפרטים לחץ הכותרת

31.1.2018

תשובות לשאלות הבהרה נוער בסיכון 2018

להלן תשובותינו לשאלות הבהרה שנשאלו בתהליך הקול קורא - לפרטים לחץ על הכותרת

8.2.2018

מיזם משותף לטיפול ממוקד בקהילות בני המנשה בגליל

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם עמותת "הקריה הצפונית", בנושא
הפעלת מרכזי הדרכה וחינוך, חברתי ולימודי לקידום אוכלוסיית העולים "בני המנשה" בערים קריית
שמונה, צפת ומעלות.

14.2.2018

קול קורא לרשויות בגליל - הגשת הצעות להשתתפות בפרויקט מאירים את הגליל

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת רשויות מקומיות בגליל להגיש הצעות להשתתפות בפרויקט "מאירים את הגליל" - לפרטים לחץ על הכותרת.

29.4.18

התקשרות עם ספק יחיד- מסבירן קולי

בכוונת הרשות לפיתוח הגליל להתקשר עם חברת "מסבירו קולי" לצורך
התקנת עמדות שמע נייחות באתרים בעלי מאפיינים דתיים  (מכל הדתות ) ברחבי הגליל. מסבירן קולי הינו עמדה קבועה המוטמעת האתרי תיור ו/או מורשת נבחרים ומספרת באמצעות קולות וצלילים את סיפורו של האתר.
חברות אשר מתנגדות להתקשרות בתנאים הנ"ל ורואות עצמן מסוגלות לתת את השרות הנדרש מוזמנות לפנות לרשות לפיתוח הגליל עד לתאריך  17/5/18 בשעה 10:00 בבוקר,  באמצעות פנייה בדוא"ל לעו"ד עופרי סיידה, מנהל הפרויקטים  ברשות לפיתוח הגליל לכתובת הדוא"ל ofri@galil.gov.il .

הישארו מעודכנים img

עשו לייק לדף הפייסבוק הרשמי של הרשות לפיתוח הגליל והישארו מעודכנים בכל הקשור לגליל!

לכתבה המלאה...

 • מרכז המידע והמחקר ברשות לפיתוח הגליל img

  מרכז המידע והמחקר של הרשות לפיתוח הגליל, הוקם בשיתוף המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל במטרה לתמוך ולסייע לכל המבקש מידע הקשור לגליל.

  לכתבה המלאה...

 • יוזמים תרבות בגליל- קול קורא- 2018 img

  יזם בתחום התרבות ? יש לך מיזם אשר יכול לחולל שינוי תרבותי – חברתי? אנו מזמינים אותך לקחת חלק בפרויקט "יוזמים תרבות בגליל" ולהוביל את המיזם שלך קדימה.

  לפרטי הקול הקורא

 • הכשרת טכנאי מכונות מדופלם img

  המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מזמינים את תושבי הגליל ללמוד מקצוע מבוקש בתעשיה:

  פרטים נוספים

גלריית סרטונים

לסרטונים נוספים img

גלריית תמונות

לתמונות נוספות
סגור חלון