הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

חדשות

תשובות לשאלות הבהרה- קול קורא אירועי תרבות 2019

תשובות לשאלות הבהרה- קול קורא לרשויות מוניציפאליות 2019 לקידום אירועי תרבות, אומנות וספורט  רבי משתתפים בגליל

1.1.2019

קול קורא לפסטיבלים 2019!

קול קורא לרשויות מוניציפליות עבור קידום אירועי תרבות, תיירות, אמנות וספורט רבי משתתפים בגליל.
לפרטים לחצו על הכותרת.
או היכנסו ללשונית מכרזים וקולות קוראים בתפריט הראשי.

6.1.19

קול קורא להקמת ושיפוץ מבני ומוסדות ציבור ספורט בקרב הרשויות הלא יהודיות בגליל

לפרטים הקליקו על הכותרת או היכנסו ללשונית ’מכרזים וקולות קוראים’.

27.12

פסטיבל קריסמס בפסוטה

אירועי קריסמס בגליל- לחצו על הכותרת לפרטים

תשובות הבהרה למכרז 3/18 גופי תאורה

פורסמו תשובות הבהרה למכרז 3/18 גופי תאורה במסגרת פרויקט "מאירים את הגליל".

לצפייה היכנסו ללשונית מכרזים>>

13.9.18

מכרז 3/18 לאספקה והתקנת גופי תאורה

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות לקבלת הצעות לאספקה והתקנה של גופי תאורה בטכנולוגית LED בפרויקט מאירים את הגליל באמת המים עכו ומגדל המים במגדל העמק.

פרטים בלשונית מכרזים.

27.8.18

קול קורא אזורי תעשיה ותיקים

הרשות לפיתוח הגליל (להלן: הרשות) מודיעה על רצונה  לסייע במימון פיתוח ושדרוג אזורי תעשייה ותיקים בגליל כאמצעי לשימור מפעלים קיימים, משיכת מפעלים חדשים, שימור עובדים, יצירת מקומות עבודה חדשים, ברשויות המוניציפאליות החברות במועצת הרשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג, 1993. ההצעות והטפסים המצורפים להן, יוגשו בשפה העברית, ב-1 עותקים, עד ליום17/09/18 בשעה 30:11, במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה עליה יירשם "קול קורא פיתוח ושדרוג אזורי תעשייה ותיקים".

מכרז מבקר/ת פנים,  מכרז מס 2/2018     

הרשות לפיתוח הגליל, מזמינה בזאת מועמדים להגיש מועמדות למבקר/ת פנים.
לפרטים ושאלות אפשר להפנות ראובן לוזון במייל reuven2000@gmail.com עד לתאריך 22.7.18
את ההצעות יש להגיש במשרדי הרשות לפיתוח הגליל, לא יאוחר מיום ראשון, 12 לאוגוסט 2018 בשעה 12:00.
פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תענינה.
לנוסח המכרז המלא יש להכנס לקישור

05/07/18

קול קורא הקמת ושיפוץ מבני ומוסדות ציבור ספורט  לשנת  2018

"הרשות לפיתוח הגליל )להלן – "הרשות"( מודיעה על כוונתה לסייע בתקצוב שיפוץ והשלמת מבני ציבור,מוסדות ציבור ופארקים ברשויות המוניציפאליות הלא יהודיות, שאינן נכללות בהחלטות ממשלה לחיזוק אוכלוסייה לא יהודית בגליל , החברות במועצת הרשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח  הגליל,.
ההצעות והטפסים המצורפים להן, יוגשו בשפה העברית, ב 1- עותקים ,עד ליום 25.7.18 בשעה 12:00 במעטפה סגורה עליה יירשם " קול קורא שיפוץ ומבני מוסדות ציבור ספורט בכפרים הלא יהודים ברשות לפיתוח הגליל".
ההצעות יוגשו ידנית בלבד לרשות לפיתוח הגליל, לידי יהודית אייזנברג,  אזור תעשייה בר לב, בקשות שתגענה ללא מלוא הפרטים והנספחים עשויות להיפסל.
לנוסח המלא של קול הקורא יש להיכנס לקישור

03/07/18

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם עמותת עזר מציון, על דרך של פטור
ממכרז, בהתאם לתקנה 3 / 30 ( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993) התקשרות לביצוע מיזם
משותף.
ההתקשרות הנ"ל בין הרשות לבין עמותת עזר מציון, הינה לצורך קיום מיזם משותף "נופשונים
למשפחות חולי סרטן", במסגרתו יוזמנו למחנה הנופש השנתי לילדים החולים בסרטן, בני
המשפחה כולה, ולא רק החולה עצמו. הפרויקט יבוצע על ידי הרשות ועל ידי עזר מציון במשך 4 מחזורי נופש במהלך החודשים יולי-אוגוסט 2018.
אדם שיש לו שאלות או השגות בקשר להודעה זו, רשאי להפנותן למשרדי הרשות לפיתוח הגליל
תוך 14 ימי עבודה החל מיום פרסום הודעה זו באמצעות דוא"ל yossi@galil.gov.il

1/7/18

תיקון לקול קורא – קול קורא להשתתפות בתכנית קליטה לרופאים עולים חדשים המשתלבים במערכת הרפואה ומתיישבים בגליל

קול קורא להשתתפות בתכנית קליטה לרופאים עולים חדשים המשתלבים במערכת הרפואה ומתיישבים בגליל
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל מסבים את תשומת ליבכם לתיקון הקול קורא להשתתפות בתכנית קליטה לרופאים עולים חדשים המשתלבים במערכת הרפואה ומתיישבים בגליל.
עיקר השינוי הוא  בהגדרתו של "רופא עולה", באשר לחלק בהגדרה המתייחס למועד עלייתו וכעת קיימות שתי חלופות: רופא עולה אשר קיבל מעמד עולה\זכאי מיום 1.11.2017 ועד ליום 31.12.2018 או לחילופין קיבל מעמד עולה/זכאי וטרם חלפו 2 שנים מתאריך הענקת המעמד או הזכאות כעולה ועד מועד הגשת הבקשה. (ההדגשה הינה התיקון והתוספת להגדרה)
לכלל התיקונים ולנוסח המפורט בשפות עברית, אנגלית וצרפתית
www.galil.gov.il

במערכת המסחר החדשה "ביז בגליל" - הזדמנויות עסקיות בגליל

קול קורא להשתלבות עסקים קטנים ובינוניים בגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל מודעים בזאת על השקת  תכנית "ביז בגליל" – זירת מסחר ממוחשבת המקשרת בין קניינים ואנשי רכש במפעלים ובארגונים בגליל לבין ספקים בתחומים מגוונים בגליל.
התכנית מונגשת ע"י הרשות לפיתוח הגליל כמענה לצורך פיתוח הכלכלה המקומית בגליל תוך יצירת חיבורים חדשים בין מפעלים, ארגונים ומוסדות עוגן גדולים ובינוניים לבין ספקים קטנים ובינוניים אשר ביכולתם לספק שירותים איכותיים ותחרותיים לארגונים אלה.
הרשות לפיתוח הגליל רואה בעסקים הקטנים והבינוניים פוטנציאל צמיחה חברתי כלכלי, ואנו רואים במיזם זה כלי מרכזי שביכולתו לסייע לפיתוחו של הגליל בהתאם למטרותיה של הרשות המופיעים בחוק הרשות לפיתוח הגליל התשנ"ג – 1993.

8/1/18

קול קורא להשתלבות עסקים קטנים ובינוניים בגליל במערכת המסחר החדשה "ביז בגליל" - הזדמנויות עסקיות בגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל מודעים בזאת על השקת  תכנית "ביז בגליל" – זירת מסחר ממוחשבת המקשרת בין קניינים ואנשי רכש במפעלים ובארגונים בגליל לבין ספקים בתחומים מגוונים בגליל.

22.1.2018

מכרז כ"א 5/18 לאיתור ראש תחום קהילה וחברה לא יהודית

הרשות לפיתוח הגליל  מודיעה על גיוס ראש תחום קהילה וחברה לא יהודית - לפרטים לחץ על הכותרת.

24.1.2018

מיזם משותף "הכשרה בקהילה" ברחבי הגליל

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת על קיום מיזם משותף עם גרעין אומץ לחיזוק והעצמה של האוכלוסיות המוחלשות בגליל, לפרטים הקש על הכותרת

24.1.2018

מיזם משותף עם ישיבת ההסדר בעכו - "מנהיגות בקהילה"

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת על קיום מיזם משותף לצורך פיתוח מנהיגים בקהילה, לפרטים לחץ הכותרת

31.1.2018

תשובות לשאלות הבהרה נוער בסיכון 2018

להלן תשובותינו לשאלות הבהרה שנשאלו בתהליך הקול קורא - לפרטים לחץ על הכותרת

8.2.2018

מיזם משותף לטיפול ממוקד בקהילות בני המנשה בגליל

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם עמותת "הקריה הצפונית", בנושא
הפעלת מרכזי הדרכה וחינוך, חברתי ולימודי לקידום אוכלוסיית העולים "בני המנשה" בערים קריית
שמונה, צפת ומעלות.

14.2.2018

קול קורא לרשויות בגליל - הגשת הצעות להשתתפות בפרויקט מאירים את הגליל

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת רשויות מקומיות בגליל להגיש הצעות להשתתפות בפרויקט "מאירים את הגליל" - לפרטים לחץ על הכותרת.

29.4.18

התקשרות עם ספק יחיד- מסבירן קולי

בכוונת הרשות לפיתוח הגליל להתקשר עם חברת "מסבירו קולי" לצורך
התקנת עמדות שמע נייחות באתרים בעלי מאפיינים דתיים  (מכל הדתות ) ברחבי הגליל. מסבירן קולי הינו עמדה קבועה המוטמעת האתרי תיור ו/או מורשת נבחרים ומספרת באמצעות קולות וצלילים את סיפורו של האתר.
חברות אשר מתנגדות להתקשרות בתנאים הנ"ל ורואות עצמן מסוגלות לתת את השרות הנדרש מוזמנות לפנות לרשות לפיתוח הגליל עד לתאריך  17/5/18 בשעה 10:00 בבוקר,  באמצעות פנייה בדוא"ל לעו"ד עופרי סיידה, מנהל הפרויקטים  ברשות לפיתוח הגליל לכתובת הדוא"ל ofri@galil.gov.il .

מה אתם באמת יודעים על הגליל?? img

קמפיין מיתוג חדש יחשוף אתכם לגליל שלא הכרתם...
רוצים לדעת עוד??
היכנסו>>>

לכתבה המלאה...

 • מרכז המידע והמחקר ברשות לפיתוח הגליל img

  מרכז המידע והמחקר של הרשות לפיתוח הגליל, הוקם בשיתוף המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל במטרה לתמוך ולסייע לכל המבקש מידע הקשור לגליל.

  לכתבה המלאה...

 • # מה קורה בגליל img

  לפניכם אוסף אירועים ממרחב הגליל- לשימוש (באדיבות ממלכת הצפון)

  לכתבה המלאה...

 • הכשרת טכנאי מכונות מדופלם img

  המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מזמינים את תושבי הגליל ללמוד מקצוע מבוקש בתעשיה:

  פרטים נוספים

גלריית סרטונים

לסרטונים נוספים img

גלריית תמונות

לתמונות נוספות
סגור חלון